Share |

Yhteystiedot

Kihniänkylän Nuorisoseura ry

Virtaintie 837, 61650 Kalakoski

ns.sampola@gmail.com

Puheenjohtaja Pertti Saarinen, pertti.saarinen@netikka.fi

Virtaintie 1267

61650 Kalakoski

p. 050 528 7101

Varapuheenjohtaja Jouni Lahti, p. 050 5051 125, jouni_l@hotmail.com

Sihteeri Malla Jokinen, p. 050 5117 581, malla.jokinen@saunalahti.fi

Taloudenhoitaja Tuula Koskimies-Hautaniemi, p. 050 066 5766, tuula.koskimies@gmail.com

Keittiövastaava, kalusto Pirkko Ojaniemi, pirkko.ojaniemi@netikka.fi, 040 095 4669

 

Kihniänkylän nuorisoseura ry

 

Henkilörekisterit Kihniänkylän nuorisoseura ry:n toiminnassa

Tämä tietosuojaseloste on laadittu siksi, että uutta yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation, GDPR) aletaan soveltaa 25.5.2018 kaikkiin henkilötietoja käsitteleviin yrityksiin ja organisaatioihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Kihniänkylän nuorisoseura ry kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja.

 Yhdistyslaki vaatii yhdistyksen jäsenen tietojen rekisteröimistä jäsenrekisteriin. Yleisten tietosuoja-asetusten mukaan laadittujen rekistereiden tietoja ei luovuteta muille ulkopuolisille ilman jäsenen suostumusta kuin ainoastaan tässä tietosuojaselosteessa mainittuun käyttötarkoitukseen. Rekisteröidylle tulee kertoa tietojen talletuksesta, käyttötarkoituksesta sekä säilytysajasta.

Jos henkilö ei suostu siihen, että hänen tietonsa tallennetaan jäsenrekisteriin, toiminta yhdistyksen jäsenenä ei ole mahdollista. Jäsenen nimi ja kotipaikka tulee lain mukaan olla merkitty jäsenrekisteriin. Jäsenreksiterin tulee olla lain mukaan julkinen jäsenille. (Yhdistyslaki 11 § 2 mom. ja Henkilörekisterilaki 8 §).

 Jäsenrekisteri – järjestelmä

Jäsenrekisteri sisältää listan jäsenien nimistä. Johtokunnan jäsenien puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet on jäsenrekisterissä. Muiden jäsenten vastaavia tietoja ei ole.

 Rekisterin käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri käytetään tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

Nimi                                                                            Ylläpidetään

Sähköpostiosoite                                                    Ylläpidetään johtokunnan jäseniltä, muilta ei

Syntymäaika                                                             Ei ylläpidetä

He-tun loppuosa                                                     Ei ylläpidetä

Sukupuoli                                                                   Ei ylläpidetä

Yhteystiedot

Katuosoite                                                                 Ei ylläpidetä

Puhelin                                                                        Ylläpidetään johtokunnan jäseniltä, muilta ei

Jäsentiedot

Jäsenyyden alkamispäivä                                     Ei ylläpidetä

Jäsenyyden loppumispäivä                                 Ei ylläpidetä

Laskutus

Jäsenmaksua varten jaetaan toimialueen asukkaiden postilaatikoihin vuositiedote, missä ilmoitetaan tilinumero ja jäsenmaksun suuruus maksun maksamista varten.

Pääkäyttäjät

Sihteeri                                                                       Nimitiedot

Rahastonhoitaja                                                      Nimitiedot

Tietojen säilytysaika ja -paikka

Nimitiedot säilyvät jäsenmaksun maksamisvuoden kirjanpidossa.

Tietoja säilyttää ja sitä ylläpitää yhdistyksen rahastonhoitaja.

Tämä tietosuojaseloste on nähtävissä yhdistyksen kotisivuilla https://kihniankylannuorisoseura.kotisivukone.com